Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

4 c) Elektroniikan tarina

Katso animaatiovideo Story of Electronics (noin 10 min), jossa kerrotaan tuotteiden elinkaaresta eli siitä, mitä oikeastaan tapahtuu kun tuotteita suunnitellaan, valmistetaan, käytetään ja lopulta hävitetään. Animaatio on englanninkielinen, mutta sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkia sanoja. Alla on myös hiukan sanastoa avuksesi. Vastaa filmin pohjalta alla oleviin kysymyksiin:

  • Mitä tarkoittaa filmissä mainittu käsite "designed for dump"?
  • Pohdi, onko parempi ostaa uusi, entistä vähemmän energiaa kuluttava laite vai käyttää vanhaa. Miksi?
  • Arvioi filmillä esitettyjä keinoja e-jätteen vähentämiseksi. Mikä mielestäsi voisi toimia, mikä ei?

 

Sanastoa

dump - kaatopaikka

gadget - vempain

design - suunnittelu, muotoilu

extraction - hyödyntäminen (ottaminen, kerääminen, poimiminen, uuttaminen)

production - tuotanto

distribution - jakelu

disposal - hävittäminen

assembly plant - kokoonpanotehdas

mercury - elohopea

lead - lyijy

flame retardant - palonestoaine

e-waste - e-jäte, elektroniikkajäte

landfill - kaatopaikka

CEO - toimitusjohtaja

extended producer responsibility - laajennettu tuottajavastuu = "take-back"

innovative - innovatiivinen, uudistava

"shop one's way out" - "ostaa tiensä ulos"